Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
104 (2018) Trang: 14-23
Tạp chí: Composites Part A: Applied Science and Manufacturing

This paper proposes a methodology for measurement of fibre misalignment in composite laminates based on the structure tensor of fibre orientations extracted from X-ray micro-computed tomography (micro-CT) images. The methodology is applied to carbon fibre/epoxy composites manufactured with two technologies: (1) by prepregging and consolidation in an autoclave and (2) by vacuum assisted resin transfer moulding. The results show that the in-plane inter-ply misalignment of fibres in the prepreg laminate and in the infusion-produced laminate is within 2–4 and 1–2, respectively. The misalignment results allow better understanding of the manufacturing typical fibre orientation precision level for the low pressure (vacuum assisted resin transfer moulding) and high pressure (autoclave) manufacturing.

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 52-60
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 61-69
Tải về
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Công nghiệp
(2011) Trang:
Tạp chí: Du lịch VN
(2012) Trang:
Tạp chí:  Tài chính Marketing
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh
(2011) Trang:
Tạp chí: Du lịch Việt Nam
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp
(2012) Trang:
Tạp chí: Economic Development Review
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp san Xuân Tân Mão
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Du lịch
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
(2012) Trang:
Tạp chí: Tạp chí KH và ĐT Ngân hàng
(2011) Trang:
Tạp chí: Du lịch Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...