Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 17-24
Tác giả: Cao Hoàng Tiến
Tạp chí: Hội thảo toàn quốc về công nghệ thông tin, trường Đại học Cần Thơ 2015
Liên kết:

Hệ thống quan trắc dùng trong nông nghiệp là thiết bị có khả năng đo lường các thông số như: nhiệt độ/độ ẩm không khí, nhiệt độ/độ ẩm đất, vận tốc gió, hướng gió, lượng mưa, bức xạ mặt trời. Các số liệu sau đó được gửi lên webserver thông qua mạng di động GPRS. Bộ dữ liệu này sẽ là cơ sở cho các nghiên cứu về khí hậu, cây trồng. Bài báo này trình bày nghiên cứu bước đầu trong việc thiết kế phần cứng, phần mềm và giao thức truyền dữ liệu qua mạng di động GPRS của hệ thống quan trắc dùng trong nông nghiệp . Về phần cứng, tác giả sử dụng bo điều khiển Arduino để thu thập dữ liệu từ cảm biến và gửi dữ liệu lên server thông qua mô đun GPRS. Giao thức được sử dụng để truyền dữ liệu trong nghiên cứu này là MQTT – Message Queuing Telemetry Transport. Về phần server, ứng dụng phần mềm Node-Red được tích hợp trên nền điện toán đám mây của IBM - IBM Bluemix để lưu trữ và hiễn thị giá trị cảm biến. Hệ thống đã được đưa vào thử nghiệm, bước đầu đạt được kết quả khả quan. Bên cạnh đó, một số yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của thiết bị cũng được trình bày trong bài báo này.

Các bài báo khác
In: Phuong N.H., Kreinovich V. (eds) (2021) Trang: 163-174
Tạp chí: Soft Computing: Biomedical and Related Applications. Studies in Computational Intelligence book series
Vol 2, no 2 (2017) Trang: 1-5
Tạp chí: International Journal of Information Communication Technology and Digital Convergence (IJICTDC)
(2017) Trang: 16-26
Tạp chí: Hội thảo toàn quốc về công nghệ thông tin và truyền thông
(2017) Trang: 99-102
Tạp chí: 7th International Conference on Information Science and Technology, April 16-19, 2017, Da Nang, Vietnam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...