Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
21 (2016) Trang: 101
Tạp chí: Tap chi Phan tich ly hoa va sinh hoc
Liên kết:

Tocopherol and γ-oryzanol compounds are phytochemicals with antioxidant activities and potential health benefits. Their contents and isomer ratios in rice bran vary among Mekong River Delta cultivars, suggesting that breeding for higher contents or a favorable ratio of these phytochemicals is feasible. Response surface methodology (RSM) was employed to optimize the process conditions for the direct solvent, microwave and ultrasonic-assisted extraction of these phytochemicals extract with methanol as the extraction solvent. The results showed that optimal conditions for extracting these phytochemicals extract as follows: methanol/rice bran ratio of 16 (weight/weight); extraction temperature of 51-55ºC and the extraction time of 9-10 minutes.

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 18-24
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 75-81
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...