Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
16 (2015) Trang: 109-116
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Xuất huyết là bệnh gây nhiều thiệt hại cho nghề nuôi cá bống kèo (Pseudapocryptes elongatus) ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Các dấu hiệu bệnh lý thông thường của bệnh là xuất huyết ở da, vây và hậu môn. Cá bệnh có tỷ lệ chết cao và lây bệnh nhanh. Những dấu hiệu bệnh lý bên ngoài của bệnh này rất dễ phát hiện. Tuy nhiên, quan sát các dấu hiệu bệnh lý từ bên ngoài không đủ để xác định loài vi khuẩn gây bệnh để làm cơ sở cho việc phòng và điều trị bệnh. Vì vậy, mẫu cá bống kèo bệnh xuất huyết được thu từ các vùng có nhiều hộ nuôi cá bống kèo thâm canh. Quan sát bằng kính hiển vi tiêu bản nhuộm Gram mẫu thận phết kính của cá bệnh thấy có vi khuẩn hình cầu, Gram dương. Vi khuẩn phân lập từ thận trước, gan và tụy tạng của cá bệnh xuất huyết mọc trên môi trường brain heart agar (bổ sung 1.5% NaCl) là vi khuẩn Gram dương, không di động, oxidase và catalase âm tính. Vi khuẩn được định danh là Streptococcus disgalactiae bằng phương pháp sinh hóa, kit API 20 strep, PCR và giải trình tự gen 16S rRNA. Thí nghiệm cảm nhiễm bằng phương pháp tiêm cho thấy S. disgalactiae có khả năng gây bệnh trên cá bống kèo với dấu hiệu bệnh lý giống như cá bệnh trong ao thu mẫu với giá trị LD50 khoảng 4,25 x 104 CFU/ml. Kết quả phân tích mô bệnh học các mẫu cá bệnh thấy các hiện tượng hoại tử đặc trưng do nhiễm khuẩn ở gan và thận tụy tạng. Đây là báo cáo đầu tiên về bệnh xuất huyết do S. disgalactiae gây ra trên cá bống kèo nuôi ở Việt Nam.  

Các bài báo khác
Số 42 (2016) Trang: 111-117
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...