Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Volume 168 (2016) Trang: 97-112
Tạp chí: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering
Volume 3, Number 8 (2016) Trang: e5
Tạp chí: EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications
(2015) Trang: 39-43
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông ICT 2015 - Nha Trang - 18-12-2015
(2015) Trang: 163-170
Tạp chí: SoICT 2015, Hue, Viet Nam, December 3-4 2015
(2014) Trang: 71-78
Tạp chí: 8th International conferenceon simulation ang modelling in the Food and Bio-industry 2014 (FoodSim'2014); Brest, France; June 23-25, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...