Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18b (2011) Trang: 272-283
Tải về

ABSTRACT

Soc Trang province is located in the South-East of the Mekong delta and is a coastal area, so the area is almost intruded by saline water. Agricultural production is mainly based on rainfed crops. This study was conducted to evaluate the rotation ability on the rice field with cash crops in the typical rainfed area of Long Phu district Soc Trang province. Results proved that the local farmer can only alternate cash crop in the rice field with available fresh water in the dry season, or in the rainy season in the area of saline soils with medium ? high elevation. Soybean and maize is very suitable and prospective for alternative crops in the study area. 

Keywords: Alternative crop, rainfed rice area, soybean, maize

Title: Posssibility of cultivation of two rices and one cash crop in the rainfed area at Long Phu district Soc Trang province

TóM TắT

Tỉnh Sóc Trăng nằm ở vị trí giáp biển phi?a Đông Nam cu?a vu?ng đô?ng bă?ng sông Cư?u Long, nên hâ?u hê?t diện tích đất đê?u bị nhiễm mặn. Việc sản xuất nông nghiệp phần lớn dựa vào nước trời. Đánh giá kha? năng sa?n xuâ?t 2 vu? lu?a va? 1 vu? ma?u cu?a vùng đất trồng lúa nước trời điển hình huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng đa? được thực hiện nhằm đánh giá khả năng đa dạng hóa cây trồng trên vùng trồng lúa nước trời điển hình tỉnh Sóc Trăng. Kết quả chư?ng minh ră?ng, vùng đất na?y ngươ?i dân đi?a phương chi? có thể luân canh với cây trồng cạn trong điều kiện có nguồn nước ngọt trong mu?a khô hoă?c trong mùa mưa, trên nê?n đất phù sa nhiễm mặn địa hình trung bình -  cao. Cây Đậu nành và cây Bắp có khả năng thích nghi cao va? triê?n vo?ng trong vùng.

Từ khóa: Luân canh, vu?ng canh ta?c lu?a nươ?c trơ?i, đâ?u na?nh, bă?p

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 219-226
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 227-236
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 284-294
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 38-47
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 78-86
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 79-88
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...