Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 21b (2012) Trang: 78-86
Tải về

ABSTRACT

Tri Ton district of An Giang province is located in the South West direction, Mekong Delta with the natural area is almost mountainous. Therefore, local farmers have always encountered with many difficulties in agricultural production. So, the identification of  main problems in cultivation is a important issue helping for land use planning effectively in the area. The results of soil survey at three representative study locations and field investigation of 60 farmer households in the area showed the main constraints, it consists of: water resource for irrigation is extremely limited in dry season, specially on high land and deeply flooded on low land; agricultural production is mainly by rainfed; soil tilled by animal; imbalanced in inorganic fertilizer and not suitable pesticides application. So, strengthening the agricultural extension work and irrigation system contruction are the vital important activities for improvement the land utilization types and sustainable agricultural production. Finally, it will contribute to increase famers?s income at Bay Nui region of Tri Ton and Tinh Bien district, An Giang province.

Keywords: present land use, weathered soils, rainfed farming, mountainous area

Title: Present land use and productivity of the weathered soils at Tri Ton district, An Giang province

TóM TắT

Huyện Tri Tôn tỉnh An Giang nằm ở phía Tây Nam đồng bằng sông Cửu Long với phần lớn diện tích đất là đồi núi nên sản xuất nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Việc xác định được các trở ngại trong canh tác là vấn đề quan trọng góp phần cho việc quy hoạch và sử dụng đất đai hợp ly, hiệu quả trong vùng. Qua kết quả khảo sát đất tại 3 điểm điển hình và điều tra 60 hộ nông dân tại vùng nghiên cứu cho thấy các trở ngại chính trong sản xuất nông nghiệp bao gồm: canh tác chủ yếu nhờ vào nước mưa, thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô ở vùng đất cao và bị ngập lũ sâu ở vùng ruộng thấp; làm đất bằng sức kéo; bón phân vô cơ chưa cân đối và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng cách. Do đó, tăng cường công tác khuyến nông; xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao là các hoạt động cần được thực hiện để nâng cao hiệu quả các mô hình canh tác và khai thác tiềm năng sử dụng đất, giúp cho việc sản xuất nông nghiệp được bền vững, góp phần tăng thu nhập cho người dân địa phương trong vùng đất Bảy núi thuộc huyện Tri Tôn và Tịnh Biên tỉnh An Giang. ListenRead phonetically

Từ khóa: hiện trạng canh tác, đất phong hóa tại chổ, canh tác nhờ mưa, vùng núi

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 219-226
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 227-236
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 272-283
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 284-294
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 38-47
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 79-88
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...