Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 370-376
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc về Cơ điện tử lần thứ 8, 25-26/11/2016, Cần Thơ, Việt Nam
(2016) Trang: 1093-1098
Tạp chí: The 16th International Conference on Control, Automation and Systems 2016, HICO, Gyeongju, Korea, October 16 - 19, 2016
3(88) (2015) Trang: 74-78
Tạp chí: Tạp chí khoa học & công nghệ Đại học Đà Nẵng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...