Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 370-376
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc về Cơ điện tử lần thứ 8, 25-26/11/2016, Cần Thơ, Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu đề xuất xây dựng luật điều khiển trượt mờ thích nghi cho hệ cần cẩu container. Trong đó, mặt trượt của bộ điều khiển được thiết kế sao cho dao động của tải được tích hợp chung với chuyển động của giàn xe vào cùng một phương trình. Đặc tính quan trọng nhất của luật điều khiển đề xuất đó là các hệ số điều khiển linh hoạt, được xác định thông qua các bộ suy diễn mờ, đóng vai trò chỉnh định tính ưu tiên cho việc điều khiển vị trí giàn xe hay chống lắc cho tải trọng. Chiến lược điều khiển đề nghị đảm bảo tính ổn định tiệm cận của hệ thống kín. MATLAB® được sử dụng nhằm kiểm nghiệm khả năng điều khiển của bộ điều khiển đề xuất trên môi trường mô phỏng. Bên cạnh đó, các kết quả thực nghiệm cũng được trình bày nhằm minh hoạ khả năng điều khiển thực tế của luật điều khiển trượt mờ thích nghi đề xuất. 

Các bài báo khác
(2016) Trang: 1093-1098
Tạp chí: The 16th International Conference on Control, Automation and Systems 2016, HICO, Gyeongju, Korea, October 16 - 19, 2016
3(88) (2015) Trang: 74-78
Tạp chí: Tạp chí khoa học & công nghệ Đại học Đà Nẵng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...