Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 193-200
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 14/08/2017

Ngày nhận bài sửa: 26/10/2017

Ngày duyệt đăng: 28/04/2018

 

Title:

Designing models for monitoring and testing in sport competitions at Can Tho University

Từ khóa:

Thi năng khiếu TDTT, gập dẻo và bật xa tại chỗ, ứng dụng Raspberry Pi 3, thành tích môn chạy

Keywords:

Athletic performance, distance meters for jumping and flexing, RP3 application, sport aptitude test, time meter for running

ABSTRACT

Nowadays, applications of science and technology into teaching, research and production in the real - life are new trends. Used in entrance exams of sport aptitude for physical education at Can Tho university have been mainly hand-crafted intruments. This does not guarantee the objectiviness and fairness to candidates. Wishing to create better (accurate, objective, low-cost) devices for determining contestants’achievement, the kit Raspberry Pi 3 installed with WinIoT software and Visual Studio, SRF05 optical sensor, 315 MHz RF Transceiver Module and optical sensor design components were used. As the result, three products were designed and produced, including a time meter in running 1-4 lines, a distance meter in broad jump and A distance meter for flexing.

TÓM TẮT

Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong giảng dạy, nghiên cứu sản xuất và trong đời sống đang là xu thế tích cực hiện nay. Tuyển sinh năng khiếu thể dục thể thao cho ngành giáo dục thể chất tại Trường Đại học Cần Thơ lâu nay sử dụng những thiết bị xác định thành tích chủ yếu bằng thủ công và ảnh hưởng chủ quan của người đo. Công việc này ít nhiều chưa đảm bảo tính khách quan và công bằng cho thí sinh. Với mong muốn tạo ra những thiết bị có hệ thống giám sát và kiểm tra nội dung thi năng khiếu thể dục thể thao tại Trường Đại học Cần Thơ.  Đề tài nghiên cứu đã sử dụng Kit Raspberry Pi 3 được cài đặt với phần mềm WinIoT và Visual Studio, cảm biến quang SRF05, Module thu phát RF 315 MHz và những linh kiện thiết kế cảm biến quang. Những thiết bị này mang tính chuyên dụng, có chi phí thấp, có khả năng đảm bảo tính khách quan và chính xác trong việc xác định thành tích cho các thí sinh. Để đạt được điều này, nhóm nghiên cứu đã thiết kế và tạo ra ba sản phẩm: máy đếm thời gian môn chạy, máy đo gập dẻo dạng ngồi và bật xa tại chỗ.

Trích dẫn: Lê Quang Anh, Trần Hữu Danh, Võ Quốc Quân, Lưu Hải Tuấn, Huỳnh Minh Nhật và Quách Văn Khương, 2018. Thiết kế mô hình kiểm tra và giám sát thành tích trong thi năng khiếu thể dục thể thao tại Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(3C): 193-200.


Các bài báo khác
1 (2018) Trang: 220-224
Tác giả: Lê Quang Anh
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GDTC VÀ TDTT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2018
3 (2016) Trang: 190-192
Tác giả: Lê Quang Anh
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu khoa học về công tác GDTC các trường ĐH, CĐ khu vực ĐBSCL mở rộng lần thứ ba năm 2016
02 (2015) Trang: 1-5
Tác giả: Lê Quang Anh
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG KHU VỰC ĐBSCL NĂM 2015
178 (2013) Trang: 42-46
Tác giả: Lê Quang Anh
Tạp chí: Hôi nghi khoa hoc Giao duc thê chât cac trương Đai hoc va Cao đăng ĐBSCL lân thư nhât - 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...