Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 142-147
Tạp chí: SEICO 14-35th International Technical Conference & Forum, Paris-France, March 10th-11th 2014
(2013) Trang: 3420-3427
Tạp chí: 19th International Conference on Composite Materials; Montreal, Canada; 28/07-02/08/2013
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...