Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
37 (2018) Trang: 1163-1174
Tạp chí: Journal of Reinforced Plastics and Composites

The aim of this study is to improve the interlaminar fracture toughness of flax/gliadin composites. Some key parameters are used such as processing conditions, matrix plasticization, and fiber treatment. These parameters affect the crack-growth resistance since they are, respectively, related to the cross-linking density by varying the cooling conditions, to the reduction of the brittleness by adding a low amount of plasticizer, and to the quality of the fiber–matrix interface. Results show that interface quality is more dominant than the effect of a low amount of plasticizer for the initiation fracture toughness value. While crack initiation is closely related to weak links such as the fiber–matrix interface, crack propagation appears to be mainly in the matrix.

Các bài báo khác
(2014) Trang: 142-147
Tạp chí: SEICO 14-35th International Technical Conference & Forum, Paris-France, March 10th-11th 2014
(2013) Trang: 3420-3427
Tạp chí: 19th International Conference on Composite Materials; Montreal, Canada; 28/07-02/08/2013
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...