Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
số 13 (2015) Trang: 91-96
Tạp chí: Tạp chí NN-PTNT
Liên kết:

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của việc nuôi tôm càng xanh trong môi trường nước lợ. Nghiên cứu được thực hiện ở huyện Duyên Hải, Cầu Ngang và Trà Cú tỉnh Trà Vinh trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2013. Thực nghiệm được bố trí trong 9 ao, với diện tích mỗi ao là 4000 m2, mỗi huyện 3 ao. Tôm giống nhân tạo có khối lượng trung bình là 0,02 g/con được thả nuôi với mật độ 7 con/m2. Trong quá trình nuôi, độ mặn trung bình của nước ao nuôi ở các địa điểm khác nhau dao động 3,36 – 6,33‰.  Sau 180 ngày nuôi, kết quả cho thấy ở các điểm nuôi có độ mặn cao thì tốc độ tăng trưởng, năng suất và hiệu quả tài chính của mô hình nuôi tốt hơn. Tôm nuôi ở Duyên Hải và Trà Cú có khối lượng (39,53 và 36,11 g/con) lớn hơn so với tôm nuôi ở Cầu Ngang (26,51 g/con). Năng suất tôm nuôi (1.342,5 và 1.269,17 kg/ha/vụ) cũng cao hơn ở Cầu Ngang (987,5 kg/ha/vụ) và hệ số FCR thấp hơn. Lợi nhuận của mô hình ở các địa điểm khác nhau dao động trong khoảng 92,19 - 216,75 triệu đồng/ha/vụ và tỉ suất lợi nhuận dao động trong khoảng 1,21 - 2,76 lần. Kết quả trên cho thấy, khả năng phát triển nuôi tôm càng xanh ở vùng nước lợ ở ĐBSCL là rất có triển vọng.

Các bài báo khác
Tran Thi Thanh Hien (2015) Trang: 41
Tạp chí: Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...