Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
29, Tháng 3 (2018) Trang: 91-101
Tạp chí: Tạp chi KH Trường Đại học Trà Vinh

Nghiên cứu được tiến hành thông qua phỏng vấn trực tiếp 48 hộ nuôi tôm càng xanh luân canh với tôm sú ở tỉnh Trà Vinh. Mục tiêu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả  nuôi tôm càng xanh, góp phần làm cơ sở phát triển mô hình trong môi trường nước lợ vùng ĐBSCL. Kết quả cho thấy, trung bình diện tích nuôi của các hộ 0,8 ha, độ mặn dao động trong năm khoảng 1 – 10‰. Mật độ thả tôm trung bình 9,0 con/m2 tôm nuôi có bổ sung thức ăn (thức ăn công nghiệp, thức ăn tự chế hay cá tạp). Sau 5,6 tháng nuôi, trung bình năng suất tôm đạt 886 kg/ha/vụ và lợi nhuận đạt 68 triệu đồng/ha/vụ. Chi phí nuôi tôm càng xanh chỉ chiếm 28,5 % tổng chi phí sản xuất của cả mô tôm càng xanh luân canh với tôm sú, nhưng đạt đến 44,1 % tổng lợi nhuận. Bên cạnh đó, tỷ lệ số hộ nuôi tôm càng xanh có lời (89,6%) cũng cao hơn so với nuôi chuyên canh tôm sú (81,3%). Ngoài ra, các yếu tố khác như: độ mặn, cải tạo ao, ương giống trước khi thả và loại thức ăn bổ sung khác nhau cũng có ảnh hưởng đến hiệu quả của mô hình nuôi. Kết quả cho thấy mô hình này là rất triển vọng và khả thi để mở rộng phát triển nuôi tôm càng xanh luân canh với tôm sú trong vùng nước lợ ở các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Các bài báo khác
Tran Thi Thanh Hien (2015) Trang: 41
Tạp chí: Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...