Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2015) Trang:
Tạp chí: HỘI THẢO TOÀN QUỐC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2015
Liên kết:

Dữ liệu liên kết nói chung và khung tài nguyên dữ liệu (Resource Data Framework) nói riêng hiện là xu hướng mới của công nghệ web, trong đó, kho dữ liệu liên kết của nó dùng lưu trữ một tập hợp các bộ ba (đối tượng – liên kế t - đối tượng) theo một cấu trúc nhất định hoặc phi cấu trúc. Truy vấn dữ liệu liên kết có cấu trúc khi client sử dụng công nghệ RESTful/JSON hiện đang là vấn đề khó khăn vì họ rất khó để định nghĩa được cấu trúc dạng đồ thị của dữ liệu trong chuỗi truy vấn hoặc không biết cách định nghĩa được mẫu truy vấn (SPARQL) chính xác. Tạo ra bộ dịch tự động đóng vai trò trung gian giữa client và server làm nhiệm chuyển câu truy vấn của client bình thường (client không am hiểu hoặc không có kiến thức về dữ liệu dạng đồ thị và ngôn ngữ SPARQL) sang định dạng SPARQL dựa vào cấu trúc của dữ liệu liên kết là vấn đề thiết thực nhằm hổ trợ cho client dễ dàng truy vấn vào kho dữ liệu để cập nhật và tìm kiếm dữ liệu. Dựa trên cấu trúc của dữ liệu để định nghĩa câu truy vấn SPARQL theo yêu cầu của client một cách linh động là vấn đề chính của bộ dịch tự động. Đặc biệt đối với tìm kiếm dữ liệu phải đảm bảo được tính chính xác của dữ liệu và thời gian truy vấn của dữ liệu không quá lâu cũng như mẫu câu truy vấn SPARQL không quá phức tạp và rườm rà.

Các bài báo khác
16285228 (2016) Trang: 115-118
Tạp chí: ICEIC 2016, Hyatt Regency Resort and Spa, Danang Vietnam. 27/Jan - 30/Jan/2016
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...