Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 320-327
Tạp chí: Hội nghị CNTY Toan Quoc 28-29 thang 4 nam 2015, DHCT _Hoi CN TY Viet Nam
Liên kết:

Thí nghiệm tiêu hoá được tiến hành nhằm đánh giá khả năng tiêu hóa dưỡng chất biểu kiến của gà Sao giai đoạn tăng trưởng lúc 8 và 10 tuần tuổi được nuôi bằng khẩu phần có chứa tấm gạo là thức ăn cơ sở và đậu nành hạt hoặc đậu nành ly trích là thức ăn bổ sung protein. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức 2 nhân tố, nhân tố thứ nhất là 2 loại thức ăn cung cấp protein (đậu nành hạt và đậu nành ly trích), nhân tố thứ hai là 4 mức độ CP trong khẩu phần (16, 18, 20 và 22% CP) và 3 lần lặp lại. Kết quả cho thấy tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất của khẩu phần chứa đậu nành hạt và khẩu phần chứa đậu nành ly trích là tương đương nhau (P>0,05). Khẩu phần có mức độ 20% CP ở giai đoạn 8 tuần tuổi và 18% CP ở giai đoạn 10 tuần tuổi cho tỷ lệ tiêu hóa DM, OM, EE, CF, NDF, ADF và N tích lũy cao hơn (P

Từ khóa: Gà Sao, đậu nành hạt, đậu nành ly trích, protein thô, tiêu hóa dưỡng chất biểu kiến.

Các bài báo khác
Số 47 (2016) Trang: 8-15
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 8-16
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...