Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Khoa học An toàn Thực phẩm và An ninh Lương thực lần 3. Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Hồ Chí Minh, 2019
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xây dựng quy trình chế biến bột sấy phun từ dịch trích cây thuốc dòi ở quy mô phòng thí nghiệm và bước đầu thử nghiệm khả năng kháng khuẩn và chống oxy hóa của sản phẩm. Nội dung nghiên cứu gồm: i) tối ưu hóa hàm lượng maltodextrin (5-15%) và gum arabic (0.06-0.1%) bổ sung vào dịch trích; tối ưu hóa nhiệt độ sấy phun (170-190oC) và tốc độ dòng nhập liệu (16-20 rpm); (ii) thử nghiệm khả năng kháng khuẩn của bột sấy phun trên 5 chủng gây bệnh đường hô hấp (Staphylococcus aureus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus pneunomiae; Klebsiella pneumoniae và Pseudomonas aeruginosa); xác định khả năng chống oxy hóa in vitro thông qua phương pháp DPPH và FRAP. Kết quả nghiên cứu cho thấy dịch trích thuốc dòi được phối chế với 9% maltodextrin và 0,08% gum arabic, sấy phun với nhiệt độ không khí đầu vào 179oC, tốc độ dòng nhập liệu 18 rpm, nhiệt độ đầu ra 98oC. Sản phẩm bột sấy phun thu được có hàm ẩm 6.5%, hàm lượng anthocyanin, flavonoid, polyphenol  và tannin lần lượt là 8,06 mgCE/100g; 30,86 mgQE/g; 28,12 mgGAE/g và 24,85 mgTAE/g bột. Bột sấy phun có khả năng chống oxy hóa cao với giá trị IC­50 về khử gốc tự do DPPH là 0,98 mg/mL; khả năng khử sắt theo phương pháp FRAP là 116,198 µMfeSO4/100mg. Ngoài ra, bột thuốc dòi có hoạt tính kháng khuẩn trên chủng Streptococcus pyogenes với MIC là 50 mg/mL.

Các bài báo khác
Số 06 (2017) Trang: 102-110
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 122-131
Tải về
Vol. 54, Special issue: Agriculture (2018) Trang: 54-61
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 97-105
Tải về
Số chuyên đề tháng 08/2018 (2018) Trang: 107-116
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...