Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 46 (2016) Trang: 17-22
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/03/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Isolation of Termitomyces clypeatus species

Từ khóa:

ITS (Internal transcribed  spacer), nấm mối, PCR (Polymerase chain reaction), Termitomyces clypeatus

Keywords:

ITS (Internal  transcribed  spacer), Termite mushroom, PCR (Polymerase chain reaction), Termitomyces clypeatus

ABSTRACT

Termite mushroom samples used for isolation of Termitomyces clypeatus were collected in An Linh Ward, Phu Giao District and Dinh Hiep Ward, Dau Tieng District Binh Duong Province. The tissue culture method of fruiting body was used to produce pure seed in vitro. T. clypeatus  isolation  process was carried out on 5 different media, the results showed that the best medium for growing of Termite mushroom was MT5 with glucose as a carbon source and salts of sulphate, photphate. Termite mushroom was slowly growingon the basic culture media with added chloramphenicol (200 mg/l). Based on morphological characteristics associated with DNA sequencing of ITS1, 5.8S, ITS2, 28S regions, results of comparing these DNA sequences with the known ones on GenBank (NCBI) showed that the new isolate adopted 99% similarity with known T. clypeatus strains. Combination with the morphological characteristics could be finally defined that the isolated Termite mushroom in this study was T. clypeatus.

TÓM TẮT

Mẫu nấm mối dùng để phân lập được thu hái ở xã An Linh huyện phú Giáo và xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Phương pháp nuôi cấy mô quả thể nấm đã được sử dụng để tạo nguồn giống thuần khiết trong ống nghiệm. Quá trình phân lập nấm mối được thực hiện trên 5 môi trường khác nhau. Kết quả cho thấy mô nấm sinh trưởng tốt nhất trên môi trường MT5 với nguồn cacbon là glucose và các muối sulphate, photphate. Sự sinh trưởng của nấm mối trên các môi trường nuôi cấy cơ bản và thông dụng có bổ sung chloramphenicol (200mg/l) cho thấy, nấm mối T. clypeatus phải mất một thời gian dài khoảng 12-15 ngày mới thích nghi được trên môi trường này. Mẫu giống nấm mối thuần khiết phân lập được định danh dựa trên đặc điểm hình thái kết hợp với giải trình tự DNA vùng ITS1, 5.8S, ITS2, 28S.  Kết quả so sánh trình tự DNA cho thấy nấm mối phân lập được thuộc loài T. clypeatus với mức độ gene tương đồng trên 99% . Kết hợp với các đặc điểm hình thái của nấm mối, có thể kết luận loại nấm mối đã phân lập trong nghiên cứu này là T. clypeatus.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Ngọc Nhi và Trần Nhân Dũng, 2016. Phân lập giống nấm mối Termitomyces clypeatus. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 46b: 17-22.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...