Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2021) Trang:
Tạp chí: International Conference on Mechatronics Technology
12 (2022) Trang: 210-219
Tạp chí: Asian Journal of Agriculture and Rural Development
Madhusudan Singh, Dae-Ki Kang, Jong-Ha Lee, Uma Shanker Tiwary, Dhananjay Singh, Wan-Young Chung (2021) Trang: 38-46
Tạp chí: Intelligent Human Computer Interaction - LNCS, Vol. 12616
(2021) Trang: 441-446
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ toàn quốc về Cơ khí Lần 6, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM, 11/2021
(2017) Trang: 23-28
Tạp chí: The International Scientific Workshop on Scientific Research for Training Assignment, Kien Giang, Vietnam, 22 December 2017
(2019) Trang: 130-132
Tạp chí: The15th International Conference on Multimedia Information Technology and Applications (MITA2019)
104 (2019) Trang: 100-106
Tạp chí: Lecture Notes in Networks and Systems
63 (2018) Trang: 109-115
Tạp chí: Advances in Engineering Research and Application
1 (2016) Trang: 721-725
Tạp chí: Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 8
1 (2016) Trang: 609-612
Tạp chí: Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 8
15 (2014) Trang: 415-423
Tạp chí: International Journal of Precision Engineering and Manufacturing
10 (2016) Trang: 813-820
Tạp chí: International Journal of Automation Technology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...