Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
189 (2016) Trang: 37-39
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
Liên kết:

Mô hình hóa vật thể ba chiều cho đo đạc, phân tích và kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm đã và đang là xu hướng và yêu cầu cấp thiết trong hiện đại hóa công nghiệp, thương mại và dịch vụ hiện nay. Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu một số hệ thống ứng dụng công nghệ laser-vision mà chúng tôi đã đề xuất và nghiên cứu cho việc tái dựng mô hình bề mặt ba chiều của một vật thể cũng như một số kết quả thực nghiệm của các hệ thống này trong việc đo đạc và kiểm tra chất lượng sản phẩm công nghiệp. Từ kết quả thực nghiệm và một số dẫn chứng cho thấy rằng, công nghệ laser-vision đang và sẽ là một giải pháp hữu ích cho tái cấu trúc mô hình ba chiều và tự động hóa kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Các bài báo khác
(2017) Trang: 23-28
Tạp chí: The International Scientific Workshop on Scientific Research for Training Assignment, Kien Giang, Vietnam, 22 December 2017
(2019) Trang: 130-132
Tạp chí: The15th International Conference on Multimedia Information Technology and Applications (MITA2019)
104 (2019) Trang: 100-106
Tạp chí: Lecture Notes in Networks and Systems
63 (2018) Trang: 109-115
Tạp chí: Advances in Engineering Research and Application
1 (2016) Trang: 721-725
Tạp chí: Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 8
1 (2016) Trang: 609-612
Tạp chí: Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 8
15 (2014) Trang: 415-423
Tạp chí: International Journal of Precision Engineering and Manufacturing
10 (2016) Trang: 813-820
Tạp chí: International Journal of Automation Technology
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...