Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa

Ngày nay, các mô hình xe, máy bay và robot đang ngày càng phổ biến trong nghiên cứu và đào tạo. Các thiết bị này thường được vận hành tự động hoặc điều khiển trực tiếp bởi con người. Nhờ vào sự tiến bộ của công nghệ xử lý hình ảnh, ngày càng nhiều các thiết bị có khả năng ghi nhận cử chỉ tay và chuyển đổi thành các tín hiệu có thể xử lý bằng máy tính. Trong đề tài này, chúng tôi sử dụng Leap Motion, một thiết bị cho phép ghi nhận các cử chỉ tay trong không gian 3 chiều với độ chính xác 0.01 milimet để điều khiển các mô hình trên thông qua cử chỉ tay. Việc sử dụng thiết bị này sẽ tăng cường sự tương tác tự nhiên giữa con người và máy móc. Ngoài ra, nhờ vào ngôn ngữ lập trình đồ họa LabVIEW và ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở Arduino giúp cho việc xây dựng các giải thuật điều khiển trở nên đơn giản và nhanh chóng. Kết quả nghiên cứu cho thấy cho thấy tính đúng đắn và tính ổn định cao trong việc điều khiển các mô hình xe, máy bay, và cánh tay robot bằng cử chỉ tay với Leap Motion và LabVIEW.

Các bài báo khác
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 136-143
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 97-105
Tải về
(2015) Trang: 0282 - 0287
Tạp chí: International Conference on Computation of Power, Energy Information and Commuincation (ICCPEIC), 2015
978-1-4799-6085-9 (2015) Trang: 1-5
Tạp chí: Electrical, IEEE International Conference on Computer and Communication Technologies (ICECCT), 2015
9159 (2014) Trang: 113-120
Tạp chí: Sixth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2014), April 5-6, 2014, Athens, Greece
3 (2014) Trang: 459-462
Tạp chí: International Journal of Engineering Research & Technology
1 (2013) Trang: 36
Tạp chí: The International Joint Symposium between CTU and NTUST
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...