Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 50 (2017) Trang: 43-49
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/12/2016

Ngày nhận bài sửa: 21/04/2017

Ngày duyệt đăng: 27/06/2017

 

Title:

Application ofvendor managed inventory model (VMI) for improving supply chain coordination

Từ khóa:

Chuỗi cung ứng hợp tác, mô hình tồn kho do nhà cung cấp quản lý (VMI), phần mềm Lingo

Keywords:

Lingo optimization,  supply chain coordination, vendor managed inventory model (VMI)

ABSTRACT

In the recent years, supply chain coordination has been concernedas one of most popular solutions tohelp the industries reduce costs and improve competitiveness. In this report, we will show asystematical application of theVMI (vendor managed inventory) for asupply chain with a single vendorand multiple retailers. Initially, we assume that the retailers take care of their respective replenishmentdecisions. Then, by adopting vendor managed inventory, the organizations involved can be gained through cost reduction based on numerical analysis and Lingo optimization software.

TÓM TẮT

Trong những năm gần đây, chuỗi cung ứng hợp tác được đề cập như một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh. Nghiên cứu tập trung tìm hiểu về xây dựng mô hình tồn kho do nhà cung cấp quản lý (VMI) cho một chuỗicung ứng với một nhà cung cấp và nhiều nhà bán lẻ. Ban đầu, mô hình truyền thống được tính toán với việc nhà bán lẻ chịu trách nhiệm ra quyết định đặt hàng. Sau đó, nghiên cứu cho thấy rằng VMI mang lại một giá trị tối ưu hơn hẳn mô hình truyền thống của chuỗi cung ứng thông qua phân tích mô hình quản lý tồn kho bởi nhà cung cấp và ứng dụng phần mềm Lingo để giải tốiưu hóa bài toán chi phí.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Lệ Thủy, Trần Thị Mỹ Dung và Tăng Thị Huyền Trân, 2017. Xây dựng mô hình chuỗi cung ứng hợp tác thông qua hệ thống tồn kho do nhà cung cấp quản lý (VMI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50a: 43-49.

Các bài báo khác
11 (số đặc biệt) (2017) Trang: 24-29
Tạp chí: Khoa học Lạc Hồng
1 (2014) Trang: 31
Tạp chí: International Conference on Innovation Driven Supply Chain, 3/2014, Malaysia
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...