Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12/2021 (2021) Trang: 119-122
Tạp chí: Tạp chí Giao thông vận tải

Quản lý chất thải sinh hoạt là một hệ thống dịch vụ công cộng quan trọng, liên tục và cần được cung cấp một cách hiệu quả để duy trì tiêu chuẩn thẩm mỹ và sức khỏe cho cộng đồng. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của người dân trên địa bàn TP. Cần Thơ về dịch vụ thu gom rác dựa trên 19 yếu tố thuộc 4 đặc tính chất lượng dịch vụ: phương tiện hữu hình (6 yếu tố), độ tin cậy (3 yếu tố), mức độ phục vụ (5 yếu tố), khả năng đáp ứng (5 yếu tố). Từ đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp liên quan đến đặc tính dịch vụ như là cần bố trí khu vực tập trung xe rác nhỏ hợp vệ sinh, tiếp theo là xây dựng hệ thống xử lý vi phạm hay các biện pháp cần thiết để khuyến khích người dân phân loại rác tại nguồn.

 
Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 43-49
Tải về
11 (số đặc biệt) (2017) Trang: 24-29
Tạp chí: Khoa học Lạc Hồng
1 (2014) Trang: 31
Tạp chí: International Conference on Innovation Driven Supply Chain, 3/2014, Malaysia
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...