Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15-11-2014 (2014) Trang: 16-20
Tạp chí: Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam
Liên kết: http://

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng của các hợp chất có hoạt tính sinh học trong trùn quế có khả năng chống oxy hóa bằng thử nghiệm in vivo trên chuột khi bị tổn thương tế bào gan. Kết quả thực nghiệm cho thấy khả năng loại 50% gốc tự do của 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) được thể hiện qua giá trị IC50 của trùn quế tươi cao hơn gấp 2,6 lần so với bột trùn quế đông khô. Hàm lượng polyphenol tổng số (TPC) và glutathion khử (GSH) trong trùn quế đạt cao nhất ở 4,92 mg GAE/g và 3,94 mg/g tương ứng. Thử nghiệm trên cơ thể chuột, carbon tetrachloride có tác dụng làm tăng lượng alanine aminotransaminase (ALT) trong huyết tương và giảm lượng glutathione, vitamin C trong gan của chuột, các thông số này được hồi phục về mức bình thường sau 5 ngày điều trị với liều uống bột trùn quế đông khô 200mg/kg trọng lượng chuột/ngày và silymarin 8mg/kg trọng lượng chuột/ngày như đối chứng dương.

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 125-130
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 158-164
Số 08 (2007) Trang: 158-167
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 179-184
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 30-37
Tải về
Vol. 54, Special issue: Agriculture (2018) Trang: 79-87
Tải về
1 (2013) Trang: 522
Tạp chí: HN khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013
1 (2012) Trang: 19
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...