Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2016) Trang: 596-602
Tạp chí: Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ Điện Tử toàn quốc (VCM 2016)
Liên kết:

Một kỹ thuật hiệu quả để xác định trạng thái nhắm hay mở mắt là yêu cầu chính trong một số ứng dụng thực tế như phát hiện và nhận dạng trạng thái mệt mỏi và buồn ngủ của tài xế. Nghiên cứu này đề xuất một giải thuật cải tiến để phát hiện và nhận dạng trạng thái nhắm mở mắt nhằm hỗ trợ cho tài xế trong quá trình lái xe. Thuật toán gồm 4 bước chính: (1) vùng mặt và mắt được phát hiện bằng cách sử dụng đặc trưng Haar like và bộ phân lớp cascade kết hợp với mô hình hình dáng ASM; (2) tăng cường độ sáng của vùng ảnh chứa hai mắt bằng kỹ thuật phân đoạn ảnh và xử lý hình thái; (3) vùng ảnh chứa hai mắt được định vị bằng phương pháp phân đoạn ảnh với ngưỡng động; (4) cuối cùng trạng thái nhắm mở mắt được xác định bằng kỹ thuật phân lớp SVM dựa trên đặc trưng HOG. Thực nghiệm được tiến hành trên tập dữ liêu ảnh tự tạo với 944 ảnh gương mặt ở nhiều góc độ của 5 người khác nhau. Độ chính xác đạt được là 98.18% đã khẳng định tính hiệu quả của phương pháp đề nghị.

Các bài báo khác
(2017) Trang: 215-222
Tạp chí: 7th International Conference on Information Science and Technology, April 16-19, 2017, Da Nang, Vietnam
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...