Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 791-794
Tạp chí: Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần 9-Tp.HCM-11/2015
Liên kết:

Bột ZnO phát xạ màu đỏ được chế tạo thành công bằng phương pháp nghiền bi năng lượng cao, kết hợp với ủ nhiệt trong môi trường khí oxi từ vật liệu nguồn là bột ZnO (Merck.99,99%) và bột C. Ảnh hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FESEM) chỉ ra rằng bột ZnO có sự thay đổi mạnh về hình dạng và kích thước sau quá trình nghiền bi hành tinh năng cao. Ảnh hiển vi điện tử truyền qua (TEM) cho thấy hạt ZnO pha tạp C sau khi nghiền có cấu trúc lõi-võ (ZnO@C). Kết quả Phổ nhiễu xạ tia X (XRD) chứng tỏ tất cả các đỉnh nhiễu xạ của các mẫu đều đặc trưng cho vật liệu ZnO có cấu trúc wurtzite, đa tinh thể và đơn pha. Phổ Raman của mẫu bột ZnO pha tạp C sau quá trình nghiền luôn tồn tại hai mốt dao động đặc trưng cho graphit tại các số sóng 1327 cm-1, 1588 cm-1 và hai mốt này có xu hướng biến mất sau quá trình ủ nhiệt.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...