Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 799-802
Tạp chí: Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần 9-Tp.HCM-11/2015
Liên kết:

Bột Zn2SiO4 pha tạp Mn2+ được chế tạo thành công bằng phương pháp nghiền bi hành tinh năng lượng cao. Kết hợp với ủ nhiệt trong môi trường không khí. Hình thái bề mặt, cấu trúc, thành phần hoá học và tính chất quang của mẫu được phân tích bằng kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FESEM), phổ nhiễu xạ tia X (XRD), phổ tán sắc năng lượng tia X (EDS) và phổ huỳnh quang (PL) đo ở nhiệt độ phòng. Kết quả ảnh FESEM cho thấy bột sau khi nghiền có cấu trúc dạng hạt (gần cầu) với đường kính từ 30 nm đến vài trăm nm và kích thước hạt tăng lên sau quá trình ủ nhiệt. Phổ XRD chỉ ra rằng ở nhiệt độ thấp mẫu gồm hai pha tinh thể chính là ZnO và Zn2SiO4, trong khi pha  Zn2SiO4 hoàn toàn chiếm ưu thế ở nhiệt độ cao.

Các bài báo khác
(2020) Trang: 64-68
Tạp chí: Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT 2020), Hà Nội, 19/12/2020
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...