Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2020) Trang: 64-68
Tạp chí: Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT 2020), Hà Nội, 19/12/2020
Liên kết:

Trong bài viết này, tác giả đề xuất một giải pháp có chi
phí thấp để giám sát tự động nhiệt độ mối nối và thiết bị cao áp
tại Trạm biến áp ứng dụng cảm biến nhiệt hồng ngoại. Hệ thống
thiết kế gồm có 2 thành phần chính: Nút cảm biến bao gồm cảm
biến đo nhiệt độ MLX90621 và mô-đun Bluetooth 4.0 lắp đặt gần
nơi thiết bị cần đo; Bộ thu thập dữ liệu bao gồm mô-đun nhận dữ
liệu Bluetooth và mô-đun phát sóng Wi-Fi tạo Web server cho
phép hiển thị và truy xuất dữ liệu nhiệt độ đo đạc thông qua địa
chỉ IP của Server. Giải pháp đề xuất cho phép nhân viên điều
hành Trạm biến áp giám sát nhiệt độ các thiết bị theo thời gian
thực tại trung tâm vận hành hoặc từ xa qua kết nối internet. Kết
quả nghiên cứu có thể được ứng dụng để tự động hóa việc giám
sát nhiệt độ thiết bị vận hành tại Trạm biến áp giúp giảm chi phí
nhân công và nâng cao độ ổn định của mạng lưới cung cấp điện.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...