Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 121-131
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản lý đất đai vùng ĐBSCL lần thứ nhất năm 2016, tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/11/2016
Liên kết:

Trong những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu đã làm cho tình hình canh tác nông nghiệp và cơ cấu sử dụng đất ở tỉnh Hậu Giang có nhiều thay đổi, gây khó khăn cho việc sản xuất theo hướng ổn định, bền vững. Nhằm góp phần quản lý chặt chẽ hơn diện tích canh tác và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tình hình canh tác nông nghiệp ở địa phương, đề tài sử dụng kịch bản biến đổi khí hậu của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam và ứng dụng công nghệ GIS để đánh giá sự biến động của hiện trạng sử dụng đất lúa giai đoạn 2005-2013 và diện tích lúa bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu ở tỉnh. Kết quả: ở Hậu Giang, diện tích lúa 2 vụ tăng (khoảng 27.000 ha); lúa 3 vụ giảm khoảng 32.000 ha. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, diện tích lúa bị ảnh hưởng tăng so với điều kiện hiện tại. Tương ứng với mỗi kịch bản biến đổi khí hậu khác nhau, vùng bị ảnh hưởng có diện tích lớn nhỏ khác nhau trong tỉnh. Những kết quả trên sẽ giúp địa phương có thể nhận định và điều chỉnh thích hợp hơn cho việc canh tác lúa ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các bài báo khác
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...