Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
XXIII.số 4 (2016) Trang: 44-52
Tạp chí: khoa học kỹ thuật thú y
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định sự lưu hành của giun sán trên chó nuôi và xác định một số yếu tố nguy cơ lây nhiễm sang người tại Tp. Long Xuyên Tỉnh An Giang. Kết qủa nghiên cứu cho thấy chó nuôi tại địa bàn khảo sát có tỷ lệ nhiễm giun sán là 73,67%. Qua định danh phân loại giun sán ký sinh cho thấy chó bị nhiễm ít nhất 7 loài giun sán, bao gồm: 4 loài giun tròn là Ancylostoma sp., Toxocara canis, Toxasxaris leonina, Trichocephalus vulpis và 3 loại sán dây là Dipylium caninum, Spirometra mansoni và Taenia sp.. Trong đó loài Ancylostoma sp. có tỷ lệ nhiễm cao nhất, chiếm tỷ lệ 62,62%. Chó < 6 tháng tuổi có tỷ lệ nhiễm Toxocara canis và Ancylostoma sp. cao hơn so với chó ở lứa tuổi lớn hơn (P,0,05). Tỷ lệ phát hiện kháng thể ELISA kháng Toxocara sp. trên người có nuôi chó (43,40%) cao hơn trên người không có nuôi chó (17,65%) (P

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...