Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
XXXIII.số 2 (2016) Trang: 58-64
Tạp chí: khoa học kỹ thuật thú y
Liên kết:

Mổ khám 515 con chó ở 2 lứa tuổi 13-24 tháng tuổi và trên 24 tháng tuổi để tìm các loài sán dây ký sinh đã được tiến hành từ tháng 2 năm 2014 đến tháng 9 năm 2015 tại 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Kết quả nghiên cứu chcho thấy tỷ lệ chó nhiễm sán dây là 26,02%. Trong đó tỷ lệ này ở tỉnh Đồng tháp là 26,92% và ở tỉnh An Giang là 25,10%. Tỷ lệ nhiễm sán dây tăng dần theo lứa tuổi, chó từ 13-24 tháng tuổi có tỷ lệ nhiễm là 21,18% và đạt tỷ lệ nhiễm cao nhất ở chó >24 tháng tuổi là 30,77%. Chó bị tạp nhiễm khá nhiều loài sán dây, nhưng chủ yếu ở mức độ 1-2 loài/ cá thể chó (chiếm tỷ lệ 80,00%). Có 5 loài sán dây thuộc lớp cestoda đã được phát hiện là Dipylidium caninum, Spirometra mansoni, Taenia pisiformis, Taenia hydatigenea và Diphylobothrium latum. Trong đó, tỷ lệ chó bị nhiễm cao nhất là loài D. caninum (24,85%), kế đến Spirmetra mansoni (15,34%), Taenia pisiformis (8,16%), Taenia hydatigenea (5,63%) và thấp nhất với loài D. latum (1,36%). Có 3 loài sán dậy ký sinh ở chó là Dipylidium caninum, Spirometra mansoni và Diphyllobothrium latum là có khả năng lây truyền sang người cần được quan tâm

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...