Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11b (2009) Trang: 1-8
Tải về

ABSTRACT

In the first experiment, three growing crossbred cattle (Lai Sind) were fed on a basal diet of rice straw and para and given a single drench of 6 ml/kg LW of either soybean oil or fish oil. Experiment two including 15 Lai Sind growing cattle (136-143 kg) was conducted at farmer?s housholds. The cattle were fed on the same diets as in experiment 1 and kept for 90 days after being given a single dose 6 ml/kg LW of soybean oil or fish oil.

In both oil treatments,DM digestibility was improved from 54.4 (control) to 61.3 and 60.9% for soybean and fish oils, respectively. In the on-farm trial, growth rate increased to 14-15% in cattle given the oil drench compared to the control animals. Feed conversion ratio tended to be better in cattle given the oil drench. There were no differences between fish oil and soybean oil in the degree of beneficial effects on the cattle.

Keywords: soybean oil, fish oil, growing crossbred cattle

Title: Effects of drenching soybean oil and fish oil on intake, 
digestibility and performance of cattle fattening

TóM TắT

Đề tài: ?So sánh ảnh hưởng của dầu đậu nành và mỡ cá đến tỉ lệ tiêu hóa và tăng trọng của bò vỗ béo? được tiến hành tại trường Đại học Cần Thơ và thành phố Long Xuyên.

Thí nghiệm 1 được tiến hành trên ba bò đực lai Sind bố trí theo thể thức hình vuông la tinh gồm 3 nghiệm thức và 3 giai đoạn, bò được nuôi bằng khẩu phần cơ bản là rơm, cỏ và có cho uống dầu đậu nành hoặc mỡ cá với liều 6ml/kg thể trọng vào đầu giai đọan thí nghiệm. Thí nghiệm 2 tiến hành trên 15 bò (136-143 kg) tại nông hộ trong 90 ngày với khẩu phần thí nghiệm giống thí nghiệm 1.

Qua hai thí nghiệm cho thấy tỉ lệ tiêu hóa tăng ở nghiệm thức uống dầu đậu nành và mỡ cá. Bò ở nông hộ tăng trọng 14- 15% so với đối chứng, hệ số chuyển hóa thức ăn được cải thiện tốt hơn. Có thể ứng dụng kỹ thuật vỗ béo nầy trong điều kiện chăn nuôi nông hộ.

Từ khóa: dầu đậu nành, mỡ cá, bò vỗ béo

Các bài báo khác
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
4 (2014) Trang:
Tạp chí: International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional seminar workshop on livestock – base Sustainable farming systems in the lower Mekong basin, Cantho Uni. 23/25 May 2005
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional seminar workshop on livestock – base Sustainable farming systems in the lower Mekong basin, Cantho Uni. 23/25 May 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...