Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
227 (2017) Trang: 80-86
Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Chăn Nuôi
Liên kết:

Điều tra khảo sát này được thực hiện tại 6 huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Thành, Châu Phú, Tân Châu và Chợ Mới của tỉnh An Giang. Tổng số bò được khảo sát là 3.201 con, trong đó có 1.032 bò cái và 2.169 bò đực. Bò thịt của tỉnh An Giang gồm 2 nhóm bò lai: bò lai Zebu có nguồn gốc từ các giống Brahman, Ongole, Sindhi… chiếm 98,5% và bò lai hướng thịt là 1,5%. Tỷ lệ thịt xẻ bò lai Zebu trung bình là 38±2,3%. Chuồng nuôi bán kiên cố chiếm 60,8% và phương thức nuôi nhốt là 78,3%. Thức ăn khá phong phú về nguồn thực liệu như cỏ tự nhiên, cỏ trồng và thân cây ngô. Trong thức ăn nuôi bò thịt, tỷ lệ protein thô là 9,48-9,72% và NDF trong khẩu phần trên 61%.

Các bài báo khác
229 (2018) Trang: 74-78
Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Chăn Nuôi
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...