Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
229 (2018) Trang: 74-78
Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Chăn Nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện tại 6 huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Thành, Châu Phú, Tân Châu và Chợ Mới của tỉnh An Giang.Kết quả cho thấy có 43,9% hộn chăn nuôi bò cái sinh sản và lất thịt. Quy mô đàn từ 1-5 con bò/hộ chiếm 74,7%. Sinh trưởng của đàn bò thịt ở mức trung bình cao vì ở đây có nhiều bò lai hướng thịt. Khối lượng từ 36 tháng tuổi trở lên của bò đực (528 ± 97,9 kg/con) cao hơn bò cái (366 ± 74,2 kg/con). Tuổi động dục và đẻ lứa đầu trung bình là 20,3 và 30,2 tháng. Số lần phối giống để đậu thai là 2,05, thời gian động dục lại sau khi đẻ 2,81 tháng và khoảng cách giữa 2 lứa đẻ là 13,6 tháng. Bò cái sinh sản tập trung từ tháng 2 đến tháng 6 hàng năm. Khối lượng bê sơ sinh trung bình là 22,0 ± 4,73 kg/con.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...