Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 51-60
Tạp chí: Liên kết phát triển du lịch xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Liên kết:

Phát triển bền vững đã trở thành mục tiêu hướng tới của nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay. Ở lĩnh vực du lịch, phát triển bền vững được cụ thể hóa bằng mục tiêu “du lịch xanh” với nhiều hình thức khác nhau, trong đó có du lịch nông nghiệp, một loại hình dựa vào tài nguyên nông nghiệp để làm du lịch. Bài nghiên cứu này phân tích các điều kiện để phát triển du lịch nông nghiệp ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Kết quả cho thấy địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi về tự nhiên, kinh tế xã hội, nền tảng nông nghiệp và những chính sách khuyến khích của địa phương để phát triển du lịch nông nghiệp, cải thiện đời sống người dân. Đây là tiền đề quan trọng để hướng đến mục tiêu du lịch xanh phát triển bền vững ngành du lịch.

Các bài báo khác
30 (2018) Trang:
Tạp chí: Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics
(2017) Trang: 941-944
Tạp chí: Australian and New Zealand Marketing Academy Conference (ANZMAC) 2017 Marketing for Impact, Melbourne, Australia, 04-06 December 2017
(2017) Trang: 500-513
Tạp chí: UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE, JANUARY 13-14, 2017, Can Tho, Vietnam
(2015) Trang: 114-125
Tạp chí: Thương mại điện tử - Cơ hội và thách thức trong nền kinh tế hội nhập quốc tế
1 (2014) Trang: 20-29
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong điều kiện tự chủ tại trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, 11/2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...