Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
458 (2017) Trang: 399-408
Tạp chí: Tạp chí Y học Việt nam
Liên kết:

Đề tài nhằm phân lập và định danh một số dòng vi khuẩn nội sinh trong cây Diếp cá ở tỉnh An Giang có hoạt tính kháng khuẩn với 3 loài vi khuẩn gây bệnh thường gặp là Escherichia coli, A. hydrophila và Staphylococcus aureus. Kết quả có 50 dòng vi khuẩn nội sinh phân lập từ cây Diếp cá thu từ huyện Tinh Biên, Phú Tân và TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Trong đó có 28/50 dòng vi khuẩn có khả năng kháng vi khuẩn A. hydrophila,  9/50 dòng kháng E. coli, và 18/50 dòng kháng vi khuẩn Staphylococcus aureus. Sinh khối vi khuẩn và dịch ly tâm không có tế bào vi khuẩn của dòng T21 có khả năng kháng E. coli, A. hydrophila và Staphylococcus aureus. Ba dòng vi khuẩn triển vọng T21, L12 và TN11 được nhận diện theo thứ tự là Bacillus subtils, B. amyloquefaciens và B. megaterium.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 166-173
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...