Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 20
Tạp chí: Vietnam Engineering Education Conference - VEEC 2014, March 25 - 26, 2014. HoChiMinh University of Technology
Liên kết:

This paper presents and discusses some improving teaching methodologies which have been applied effectively to Can Tho University for engineering students. However, it is not easy for lecturers to carry out these techniques in classroom since it needs a strong effort and a close cooperation between lecturers and students. Besides, this paper shares some advantages and disadvantages of the implemtation of these teaching methodologies at Can Tho University.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 64-70
Tải về
Volume 4 number 1(SE) (2014) Trang: 38-44
Tạp chí: Bahria University's Global Management Journal for Academic and Corporate Studies (GMJACS)
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...