Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 24
Tạp chí: Vietnam Engineering Education Conference, Da nang city,16-17/3/2015
Liên kết:

It cannot be denied that the common interaction model between academia and industry is that of producer-consumer and this relationship has existed for long and has brought a lot of benefits to both sides. This collaboration does play a vital role in improving the quality of students, since the consumer has to ensure that the output of the producer satisfies their needs to a large extent. In fact, if the university would like to have better partnership with industry, the sequence of improvement should be followed in order to satisfy the society requirements...

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 64-70
Tải về
Volume 4 number 1(SE) (2014) Trang: 38-44
Tạp chí: Bahria University's Global Management Journal for Academic and Corporate Studies (GMJACS)
(2014) Trang: 20
Tạp chí: Vietnam Engineering Education Conference - VEEC 2014, March 25 - 26, 2014. HoChiMinh University of Technology
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...