Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23b (2012) Trang: 232-243
Tải về

ABSTRACT

The research segments pakage tour market in Can Tho city based on benefit-soughts by tourists. A factor-cluster analysis identified three distinct segments: Empathy requirement tourists, Trip cost attention tourists and Comfort, safety, experience requirement tourists. Besides, the demographic characteristics of segments show the statistically differency in occupation, marial status and monthly income. Based on the different benefit-soughts of pakage tour that each segment appreciates with high cores and the different demographic characteristics among three segments, the research help pakage tour businesses choose target segment(s) and propose solutions for their target market in order to promote available advantages, better meet customer needs and better compete in pakage tour market of Can Tho city.

Keywords: Market segmentation, benefit-soughts of pakage tour, Cluster analysis, Can Tho city

Title: Pakage tour market segmentation in Can Tho city

TóM TắT

Nghiên cứu đã tiến hành phân khúc thị trường dịch vụ tour du lịch trọn gói tại thành phố Cần Thơ dựa vào các lợi ích mang lại cho khách hàng từ dịch vụ này. Phân tích nhân tố và phân tích cụm xác định được ba phân khúc gồm: Nhóm du khách yêu cầu được cảm thông, Nhóm du khách quan tâm đến chi phí chuyến đi và Nhóm du khách thích sự thoải mái, an toàn, trải nghiệm trong chuyến đi. Bên cạnh đó, đặc điểm nhân khẩu học của các phân khúc thị trường cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân và thu nhập hàng tháng. Dựa trên sự khác biệt về các nhóm lợi ích mà mỗi phân khúc quan tâm và sự khác biệt về đặc điểm nhân khẩu học, nghiên cứu giúp các đơn vị kinh doanh lựa chọn phân khúc thị trường mục tiêu và đề xuất giải pháp ứng với phân khúc đã chọn nhằm phát huy lợi thế sẵn có, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách du lịch cũng như cạnh tranh tốt hơn trên thị trường tour du lịch trọn gói tại Thành phố Cần Thơ.

Từ khóa: Phân khúc thị trường, lợi ích của tour du lịch trọn gói, phân tích cụm, thành phố Cần Thơ

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 124-132
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 162-173
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 57-65
Tải về
xuất bản online (2018) Trang: 1-16
Tạp chí: Journal of Travel & Tourism Marketing
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...