Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
248 (2019) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Probiotics là những lợi khuẩn đường ruột giúp cải thiện sức khỏe, khả năng tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất ở gia cầm. Trong nghiên cứu này, ProBAC là hỗn hợp của 4 chủng lợi khuẩn Bacillus khác nhau được cung cấp cho gà Nòi giai đoạn 63-91 ngày tuổi thông qua đường uống nhằm đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm lên một số chiều đo cơ thể của chúng. Tổng số 96 gà con (48 con trống và 48 con mái) được chia thành 4 nhóm, trong đó nhóm đối chứng được cho ăn tự do thức ăn công nghiệp GF1324 và nước sạch trong khi những nhóm khác ngoài lượng thức ăn, chúng còn được bổ sung 1, 2 hoặc 3 lần/tuần nước uống ProBAC (1010cfu/l). Kết quả cho thấy việc bổ sung ProBAC với 3 lần trong tuần giúp cải thiện đáng kể tỷ lệ tăng của một số tính trạng kinh tế quan trọng như dài thân, dài đùi, dài cẳng chân, dài ức, chu vi ức, và chu vi đùi trong 2 tuần đầu thí ngiệm (63-77 ngày tuổi) ở gà Nòi (Pnghiệp chăn nuôi gà với mật độ cao.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...