Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
17(1) (2019) Trang: 43-48
Tạp chí: Tạp chí Công nghệ Sinh học
Liên kết:

Đa hình gen mã hóa thụ thể kích thích tiết hormone sinh trưởng gà (Growth hormone secret receptagogue – GHSR), được xem là có ảnh hưởng đến hoạt tính biểu hiện gen điều tiết hormon sinh trưởng tuyến yên, tác động đến lượng thức ăn tiêu thụ, khối lượng cơ thể ở người và vật nuôi, trong đó có gà. Trong nghiên cứu này, tổng số 212 gà trống Tàu Vàng từ hai dòng CTU-LA01 và CTU-BT01 được nuôi nhốt và cho ăn tự do, sau đó được giết mổ lúc 13 tuần tuổi để đánh giá chất lượng thịt. Đa hình di truyền GHSR tại vị trí A2044G được nhận diện bằng phương pháp PCR-RFLP/Hin6I. Kết quả phân tích tương quan di truyền giữa kiểu gen và các tính trạng chất lượng thịt gà bộc lộ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các kiểu gen với hàm lượng đạm và hàm lượng can-xi của thịt đùi, cũng như hàm lượng phốt-pho, mức độ rỉ dịch và khả năng giữ nước của thịt ức (PAA và AG. Từ kết quả của nghiên cứu này, alen “G” có thể được xem xét như là chỉ thị phân tử hỗ trợ chọn lọc gà giống Tàu Vàng để cải thiện chất lượng thịt.

Các bài báo khác
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...