Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
XXIX (2022) Trang: 25-34
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Thú y
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tỷ lệ bệnh, các yếu tố nguy cơ và đặc điểm gene P32 của virus gây bệnh viêm da nổi cục trên bò tại tỉnh Trà Vinh và Đồng Tháp từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 06 năm 2022. Kết quả xác định có 187 hộ xảy ra dịch VDNC từ 1.459 hộ chăn nuôi bò, chiếm tỷ lệ 12,82% và chiếm tỷ lệ 91,67% so với 204 hộ kiểm tra. Từ 187 ổ dịch tại hai tỉnh Trà Vinh và Đồng Tháp có 516 con bò bệnh trên 1.285 con khảo sát, chiếm tỷ lệ 40,16%. Tỷ lệ bò bệnh tại tỉnh Trà Vinh là 41,46% và Đồng Tháp là 38,46% là tương đương nhau với P=0,477. Bò bệnh VDNC phụ thuộc vào độ tuổi, phương thức chăn nuôi, giới tính. Tỷ lệ bò bệnh chết là 9,11%.  Các triệu chứng phổ biến trên bò bệnh VDNC là sốt, nổi nốt sần, bò mệt mỏi, hoại tử hình nón ngược, phù nề mặt, ức, chân. Các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến bệnh VDNC bao gồm gần hộ chăn nuôi khác, gần chợ, không có mùng che côn trùng, không sát trùng định kỳ, nhân tố con người, côn trùng chân đốt như ruồi muỗi. Đặc điểm di truyền của virus gây bệnh VDNC đang lưu hành tại tỉnh Trà Vinh và Đồng Tháp là có sự tương đồng 100% với các chủng phát hiện trước đó tại Việt Nam và ở Tân Cương, Trung Quốc.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...