Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2022) Trang: 177 - 185
Tạp chí: Hội thảo Khoa học GDTC toàn quốc 2022 " Giải pháp nâng cao giáo dục thể chất và thể dục thể thao Việt Nam trong giai đoạn hiện nay"
(2022) Trang: 709 - 718
Tạp chí: Hội thảo Khoa học GDTC toàn quốc 2022 " Giải pháp nâng cao giáo dục thể chất và thể dục thể thao Việt Nam trong giai đoạn hiện nay"
(2020) Trang: 255-265
Tạp chí: Hội thảo khoa học toàn quốc "Nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học
(2021) Trang: 631-637
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TOÀN QUỐC NĂM 2021
(2021) Trang: 1022-1030
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TOÀN QUỐC NĂM 2021
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...