Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 26-37
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 13/01/2014

Ngày chấp nhận: 27/06/2014

 

Title:

Consumer behavior of milk powder for children under 6 years old in Can Tho City

Từ khóa:

Hành vi tiêu dùng, sữa bột

Keywords:

Consumer behavior, milk powder

ABSTRACT

The purpose of the studywas to analyze factors affecting consumer behavior of milk powder for children under 6 years old in Can Tho City . The study was conducted on 200 parents having children under age 6 that have used milk powder. The survey was carried out in three districts: Cai Rang, Ninh Kieu and Thot Not. In this study, Cronbach's alpha, EFA, CFA, and Structural Equation Modeling SEM combined with multiple-group structural modelling are used to clarify the relationship of the factors. The results showed that there are 5 major factors affecting the decision of consumers, namely product usage, price and product quality; affected group; brand and package products. Among them, affected group and product usage are 2 most strongly influent factors on consumer decision.

TóM TắT

Mục đích của nghiên cứu là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng sữa bột cho trẻ dưới 6 tuổi tại Thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu được tiến hành dựa trên 200 đối tượng, là các ông bố bà mẹ có con nhỏ dưới 6 tuổi có cho bé sử dụng sữa bột. Quá trình khảo sát được thực hiện tại 3 quận: Ninh Kiều Cái Răng và Thốt Nốt. Trong nghiên cứu này, phương pháp kiểm định Cronbach?s alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích nhân tố khẳng định CFA, và mô hình cấu trúc tuyến tính SEM kết hợp với phương pháp phân tích cấu trúc đa nhóm được sử dụng để làm rõ các mối quan hệ giữa các nhân tố trong đề tài. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố chính ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sữa bột cho bé của người tiêu dùng là: Công dụng sản phẩm; giá cả và chất lượng sản phẩm; nhóm ảnh hưởng; thương hiệu và bao bì sản phẩm. Trong đó, nhân tố có tác động mạnh nhất đến quyết định của người tiêu dùng là: nhóm ảnh hưởng và công dụng sản phẩm.

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 54-65
Tải về
(2020) Trang: 308-326
Tạp chí: Proceeding the first international conference in economics & business, Can tho university, School of economics, 2020
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...