Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10 (2017) Trang: 145-151
Tạp chí: Công Thương

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định ảnh hưởng của những nhân tố quản trị quan hệ khách hàng (CRM) đến lòng trung thành của khách hàng tại các siêu thị trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Kết quả chỉ ra rằng thang đo Quản trị quan hệ khách hàng có 5 thành phần Hàng hóa, Trưng bày, Tương tác, Quan hệ và Giải quyết. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy các nhân tố Quản trị quan hệ khách hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài lòng của khách hàng; qua đó tác động đến lòng trung thành. Bài nghiên cứu làm giàu lý thuyết về CRM và lòng trung thành đối với trường hợp tại các siêu thị tại Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 26-37
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 54-65
Tải về
(2020) Trang: 308-326
Tạp chí: Proceeding the first international conference in economics & business, Can tho university, School of economics, 2020
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...