Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 30-35
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/11/2013

Ngày chấp nhận: 25/02/2014

 

Title:

Intercultural competence in foreign language education: A view from the classroom

Từ khóa:

Năng lực giao tiếp liên văn hóa (NLGTLVH)

Keywords:

Intercultural communicative competence (ICC)

ABSTRACT

Intercultural communicative competence (ICC) plays an influential role in affecting students? attitudes, socio-linguistic skills and communicative competence in a variety of communicative contexts in real life (Burwitz-Melzer, 2001). It has been observed that many foreign language (English) learners have not succeeded in real communication with foreigners despite their long time of study and their rich linguistic knowledge. This would probably prohibit their work effectiveness in reality. Therefore, in order to improve the outcomes of foreign language learning, it is urgent for learners to be integratedly trained with intercultural competence on a regular basis.

On researching the notion and model of ICC, this paper aimed to partly reflect the current situation of classroom practice in Vietnam learning context in regards to intercultural competence training, share professional experiences and make useful suggestions to improve the educational practices.

TóM TắT

Năng lực giao tiếp liên văn hóa (NLGTLVH) là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến phát triển khả năng sử dụng vốn ngoại ngữ đã học, khả năng giao tiếp xã hội và khả năng điều chỉnh thái độ, thích nghi của người học trong nhiều ngữ cảnh giao tiếp đa văn hóa khác nhau trong thực tế (Burwitz-Melzer, 2001). Các nghiên cứu đã cho thấy thực trạng dạy và học ngoại ngữ ở Việt Nam chưa chú trọng đủ đến phát triển NLGTLVH cho người học dẫn đến người sử dụng tiếng Anh không đạt mức thấu hiểu đối tác, không được đối tác hiểu khi giao tiếp bằng tiếng Anh bất kể họ có vốn từ vựng và ngữ pháp khá tốt. Điều này sẽ hạn chế hiệu quả công việc của cá nhân ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội trong quá trình hội nhập. 

Bài viết này tìm hiểu khái niệm năng lực giao tiếp liên văn hoá trong quá trình học và dạy ngoại ngữ đồng thời góp phần phản ánh thực trạng đào tạo năng liên văn hóa trong lớp học tiếng Anh, đưa ra một vài kinh nghiệm và đề xuất giúp cải thiện vấn đề nêu trên.

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 37-42
Tải về
Tran Le Huu Nghia, Binh Chi Bui, Jasvir Kaur Nachatar Singh, Vinh N. Lu (2022) Trang: pp 347–363
Tạp chí: Graduate Employability Across Contexts Perspectives, Initiatives and Outcomes
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...