Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
28 (2020) Trang: 113-119
Tạp chí: Tạp chí Công Thương

Trong những năm gần đây, pin nhiên liệu vi khuẩn (MFCs) đang được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu và phát triển. Công nghệ MFC có thể chuyển đổi trực tiếp các các hợp chất hữu cơ thành điện năng thông qua các phản ứng hóa học và sinh học trong quá trình trao đổi chất của các vi sinh vật. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của các loại MFCs hiện nay là năng lượng tạo ra tương đối thấp. Trong MFCs, điện cực anốt đóng một vai trò rất quan trọng, là nơi được gắn kết, cố định các loại vi khuẩn. Việc chế tạo một anốt thích hợp sẽ góp phần nâng cao hiệu suất và cải thiện khả năng tạo ra năng lượng của MFCs. Vì vậy, hiện nay có rất nhiều loại vật liệu được quan tâm nghiên cứu nhằm chế tạo anốt thích hợp cho MFCs. Trong bài báo này sẽ tổng hợp và trình bày tóm tắt các loại vật liệu tiềm năng đã được ứng dụng để chế tạo anốt của MFCs, các báo cáo tiêu biểu về việc triển khai công nghệ MFC trong ứng dụng thực tiễn, từ đó thể hiện chính xác giá trị thực tế hiện nay của công nghệ MFC.

Các bài báo khác
(2013) Trang: 392-397
Tạp chí: The 3rd International conference on sustainable energy: "RISE towards a green future". Ho Chi Minh City University of Technology, October 29-30,2013
(2013) Trang: 200-206
Tạp chí: The 3rd International conference on sustainable energy: "RISE towards a green future". Ho Chi Minh City University of Technology, October 29-30,2013
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...