Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
417 (2021) Trang: 170-176
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nấm men đã qua sử dụng (bã men bia) là sản phẩm phụ chính được tạo ra trong quá trình sản xuất bia. Bã men bia không chỉ là nguồn cung cấp protein (45 - 60%) mà còn là nguồn cung cấp một số thành phần có có lợi cho sức khỏe như β-glucan, nucleotide, vitamin, khoáng chất và các hợp chất phenolic. Do đó, nghiên cứu này được thực hiện để tận dụng men bia đã qua sử dụng như là một thành phần chức năng vừa có giá trị dinh dưỡng vừa có hoạt tính sinh học nói chung hay hoạt tính chống oxy hóa nói riêng. Kết quả đã xác định được thành phần dinh dưỡng có trong dịch nấm men với hàm lượng protein là 39,65%, carbohydrate là 18,47%, chất béo là 0,95% và hàm lượng tro là 38,31 % (tính theo vật chất khô). Thành phần các khoáng chất vi lượng bao gồm Na (3.419,2 mg/L), Ca (29,0 mg/L), K (358,8 mg/L), Mg (77,1 mg/L) và vitamin B3 là 16,4 mg/L. Hàm lượng polyphenol tổng hiện diện trong dịch nấm men là 99,09 mg GAE/mL. Khả năng kháng oxy hóa của dịch nấm men được đánh giá qua khả năng khử gốc tự do DPPH và khử ion Fe3+ với giá trị IC50 lần lượt là 79,42 μg/mL và 1,41 μg/mL.

 
Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 8-14
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...