Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số chuyên đề tháng 08/2018 (2018) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Hai giống thanh trà bản địa (ngọt và chua) ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long được đánh giá chất lượng ở các giai đoạn (1) thuần thục xanh hoàn toàn, (2) nửa vàng và nửa xanh, (3) nhiều màu vàng hơn màu xanh và (4) vàng hoàn toàn. Các đặc điểm vật lý (màu sắc, tỷ lệ hô hấp, độ cứng, đường kính, trọng lượng), thành phần hóa học (đường, acid, khoáng chất) và các chất có hoạt tính sinh học (b-carotenes, vitamin C, polyphenolic, flavonoid và tannin) của hai giống trái được phân tích. Kết quả phân tích cho thấy có sự khác biệt chất lượng theo màu sắctrái khác nhau. Sự phát triển khối lượng và kích thước trái thể hiện rõ ở thời điểm trái màu xanh hoàn toàn đến vàng 1/2 trái, tăng chậm đến trái có màu vàng 2/3 và sau đó giảm nhẹ cho đến khi trái có màu vàng hoàn toàn.Hàm lượng chất tro và các hợp chất có hoạt tính sinh học trong trái xanh cao hơn trái bắt đầu có màu vàng. Tốc độ hô hấp cao nhất với trái đạt 2/3 màu vàng. Trái thanh trà chua chứa acid citric cao hơn so với trái ngọt (gấp khoảng 2,2 lần) và trái thanh trà ngọt lại chứa thành phần chất khô hòa tan cao hơn (14,93 và 13oBrix đối với trái ngọt và chua, tương ứng). Cả trái xanh và chín đều chứa hàm lượng vitamin C cao. Bảng màu của hai giống thanh trà được xây dựng. Trái thanh trà chín 2/3 sở hữu các hợp chất dinh dưỡng quan trọng có lợi cho sức khỏe con người và có thể được khám phá cho các mục đích thương mại và chế biến khác nhau.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 100-107
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 108-116
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 11-20
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 111-120
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 112-120
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 117-126
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 118-128
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 126-134
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 132-140
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 152-161
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 16-24
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 165-204
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 166-175
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 209-218
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 21-29
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 228-237
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 229-238
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 246-253
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 250-257
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 254-261
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 28-35
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 294-303
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 30-38
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 311-321
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 36-43
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 37-43
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 37-46
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 40-47
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 48-55
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 53-60
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 56-64
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 73-82
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 74-82
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 84-91
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 87-94
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 87-96
Tải về
10 (2022) Trang: 151-157
Tạp chí: Journal of Applied Biology & Biotechnology
87 (2022) Trang: 245-252
Tạp chí: Agriculturae Conspectus Scientificus
7 (2020) Trang:
Tạp chí: International Journal of Advances in Agricultural Science and Technology
Số 8(105) (2019) Trang: 99-104
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
(2017) Trang: 96-102
Tạp chí: Hội thảo Khoa học toàn quốc – Hóa học với sự phát triển bền vững, Đà Nẵng, tháng 9-2017
(2017) Trang: 90-95
Tạp chí: Hội thảo Khoa học toàn quốc – Hóa học với sự phát triển bền vững, Đà Nẵng, tháng 9-2017
01 (2016) Trang: 196-205
Tạp chí: Proceeding of the 23rd Regional Symposium on Chemical Engineering RSCE2016
01 (2016) Trang: 499-509
Tạp chí: Proceedings of Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity
AVS 2015 (2015) Trang: 130-140
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc Chăn nuôi -Thú Y
(2012) Trang:
Tạp chí: The Symposium of The current Status and Future Success Strategies of Korean Food Globalization,15 November, 2012, Korea
(2011) Trang: 283
Tạp chí: 12th Asean Food Conference 2011 Food Innovation: Key to Creative Economy?, 16-18 June, 2011, BITEC - Thailand


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...