Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, PGS.TS. Lam Mỹ Lan, PGS.TS. Phạm Thanh Liêm (2021) Trang: 37-48
Tạp chí: Kỹ thuật nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm cải tiến và liên kết trong sản xuất
Liên kết:

Cải tiến kỹ thuật nuôi cá tra như ứng dụng hệ thống sục khí nhằm tăng cường ôxy trong ao nuôi giúp cá tăng trưởng tốt và nâng cao năng suất cá nuôi. Ở ao không sục khí thì hàm lượng oxy hòa tan biến động rất lớn dao động 0,35-1,18 mg/L đặc biệt là ao có độ sâu 3,5 m thì hàm lượng ôxy thấp.  Qua đó cho thấy, các ao có sục khí thì hàm lượng oxy hòa tan có sự tăng đáng kể, ở tầng nước mặt 0,5 m oxy hòa gần bằng 2 mg/L, sau đó giảm dần xuống còn 0,86 mg/L (1,8±0,57 mg/L) ở tầng 3,5 m.  Theo đó mức oxy hòa tan ở tầng mặt 0,5 m lớn gần 2,4 lần so với tầng 3,5 m. Khía cạnh tài chính cho thấy ao nuôi có áp dụng hệ thống sục khí có xu hướng cao hơn so với ao nuôi không áp dụng hệ thống sục khí (2,45 tỷ đồng/ha/vụ so với 2,36 tỷ đồng/ha/vụ).

 
Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 116-123
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 164-176
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 69-79
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 70-78
Tải về
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...